Collega's Mark en Daniël

Mark en Daniël over hun werk bij Enpuls Warmte Infra

“HET GEVOEL DAT WE AAN DE VOORAVOND STAAN VAN EEN NIEUW TIJDPERK ZORGT VOOR EEN PRACHTIGE STIP AAN DE HORIZON”

Het bevlogen team van Enpuls Warmte Infra zet zijn kennis en kunde in om gemeenten te helpen bij de realisatie van warmtenetten en zo de vaart in de energietransitie te houden. Het wordt bikkelen zodra gemeenten op grote schaal willen gaan doorpakken, maar daar schrikt het team niet voor terug. Dat wordt direct duidelijk als manager Mark Bouw en Strategisch Business Developer Daniël Awater over hun werk beginnen te vertellen.

NIEUW TIJDPERK

“Waterstof wordt vaak als de heilige graal gezien, maar wat veel mensen zich niet realiseren is dat warmtenetten straks waarschijnlijk een derde van de Nederlandse bevolking van warmte zullen voorzien”, benadrukt Daniël. “Ons hele team is intrinsiek gemotiveerd om de samenleving te verduurzamen. We hebben het gevoel dat we aan de vooravond staan van een nieuw tijdperk, waarin warmte een belangrijke derde wordt bij Enexis naast elektriciteit en duurzaam gas. Dit zorgt zorgt voor een prachtige stip aan de horizon.”

 

Collega Mark

“Ik geniet vooral van het dagelijks kunnen pionieren”

Mark Bouw

Pionieren

Zijn collega Mark klinkt al even enthousiast: “Ik geniet vooral van het dagelijks kunnen pionieren met leuke en gepassioneerde collega’s zoals Daniël. En dat op het gebied van een betekenisvol onderwerp dat nu dagelijks in het nieuws is.” Een instantie als Enpuls Warmte Infra is volgens Mark belangrijk om op het gebied van de warmtetransitie stappen te kunnen blijven zetten. “Warmteprojecten zijn complex”, legt hij uit. “Er zijn tal van partijen bij betrokken. Bovendien weet je op het moment dat er plannen worden gemaakt niet hoeveel afnemers er zullen zijn. In de bestaande gebouwde omgeving kun je mensen immers niet zomaar van het aardgas afhalen en ze verplichten om zich te laten aansluiten op een warmtenet.”

Publieke partij

Het is volgens Daniël niet het enige dat de warmtetransitie ingewikkeld maakt. “Het wordt extra complex omdat er voor de aanleg van warmtenetten geen rendabele businesscase is”, legt hij uit. “Er moet dus veel overheidsgeld aan te pas komen. En het is niet efficiënt als gemeente na gemeente opnieuw het wiel moet uitvinden. Dus is het fijn als zij kunnen vertrouwen op een publieke partij die er verstand van heeft zoals Enpuls Warmte Infra. De draagkracht onder bewoners is dan naar verwachting ook groter.”

Kennisontwikkeling

Enpuls Warmte Infra bestaat inmiddels zes jaar. Voorheen als Enpuls, een onderdeel van Enexis. Enpuls werd opgericht om de energietranisitie te versnellen door visie- en conceptontwikkeling. Sinds begin 2022 is Enpuls Warmte Infra een zelfstandig onderdeel binnen Enexis. “Inmiddels is dat versnellen ook niet meer nodig”, legt Mark uit. “De focus bij Enexis ligt nu op het realiseren van de energietransitie.” Daniël gaat verder: “De komende jaren willen wij onze kennis van het ontwikkelen, aanleggen en beheren van warmtenetten over gemeentes gaan uitrollen. Op den duur zullen we werken aan de ontwikkeling en realisatie van een groot aantal warmtenetten tegelijkertijd. Dat heeft als belangrijk voordeel dat we kennis die we bij het ene project opdoen bij het andere project kunnen inbrengen.”

 

Collega Daniël

“Ons team sluit naadloos aan bij de ontwikkelstappen van een warmtenet”

Daniël Awater

Slimme teamsamenstelling

Samen met verschillende gemeenten werkt Enpuls Warmte Infra inmiddels aan de eerste duurzame warmteprojecten. Daniël: “Zo loopt er nu een project in Heerlen dat warmte haalt uit oude mijnschachten.” Het prettige van Enpuls Warmte Infra voor gemeenten is dat het team naadloos aansluit bij de ontwikkelstappen van een warmtenet. Mark: “Met onze Business Developers zetten we een project in de steigers. Ze kijken met behulp van een quick scan en eventueel een haalbaarheidsonderzoek of de realisatie van een warmtenet op een bepaalde locatie mogelijk is. Vervolgens schuiven onze Projectontwikkelaars aan om de projectdefinitie aan te scherpen. Ze zorgen voor een schetsontwerp van het tracé, coördineren bodem- en archeologisch onderzoek en komen op basis daarvan tot een businesscase. En tot slot kunnen onze projectleiders aannemers bij de realisatie aansturen.”

Tweedelige functie

Daniël heeft als Strategisch Business Developer een bredere blik dan de andere Business Developers. Hij kan op regionaal niveau meekijken wat wijsheid is, ook wettelijk gezien. “Momenteel is mijn functie tweeledig”, legt hij uit. “Enerzijds praat ik over de ontwikkeling van de nieuwe warmtewet met allerlei overheidspartijen, zoals het Ministerie van Economische Zaken, de Autoriteit Consument & Markt en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Anderzijds ben ik bezig met strategische projectontwikkeling voor omvangrijke warmtenetplannen. In Groningen buigen we ons bijvoorbeeld over de ontwikkeling van een warmteleiding van de Eemshaven naar een warmtenet bij de stad Groningen dat een derde van de woningen in de omgeving van warmte kan voorzien.”

Gevarieerd team

Mark is als manager van het team eindverantwoordelijk voor de warmteactiviteiten van Enpuls Warmte Infra. “Mijn belangrijkste taak is ervoor zorgen dat het team er straks klaar voor is om ondersteuning te bieden bij de ontwikkeling van meerdere warmtenetten tegelijkertijd.” Het team dat hij aanstuurt is volgens Mark prettig gevarieerd: “Er zitten ervaren mensen in van Enexis, maar ook professionals uit de aannemerij en mensen zoals Daniel, die ervaring hebben bij een commercieel warmtebedrijf.”

“Belangrijk is dat je een doorzetter bent”

Mark Bouw

Mee pionieren

Mark benadrukt dat ze voor het team nog op zoek zijn naar mensen met waardevolle warmtekennis. “Je achtergrond kan van alles zijn. Het belangrijkste is dat je gelooft in de publieke route en dat je een doorzetter bent met een lange adem. We zijn hier immers afhankelijk van een wetgevingstraject en warmteprojecten kennen een politieke dynamiek. Daar staat tegenover dat je bij Enpuls Warmte Infra mee kunt pionieren en kunt samenwerken met verschillende partijen. Minister Jetten wil de warmtemarkt immers helemaal opnieuw gaan inrichten. Samenwerking is daarbij een belangrijke sleutel.” Voorlopig is er in ieder geval genoeg te doen. De ambities lopen tot 2050, maar ik verwacht niet dat we dan klaar zijn”, zegt Daniël. “En als alles aangelegd is moet het ook weer onderhouden worden”, lacht Mark. Al zin om je schouders er mee onder te zetten?