Energie voor iedereen

Of we nu werken aan een betrouwbaarder net of het energienetwerk van de toekomst ontwikkelen: energie moet voor iedereen zijn. We willen zoveel mogelijk klanten voorzien van duurzame energie.

We geloven in verbinding. Natuurlijk van kabels en leidingen, maar ook van mensen. Dag en nacht willen we klaar staan om warmte en licht te brengen aan iedereen die dat nodig heeft. We verbinden de wereld om ons heen door samen een duurzame impact te maken. En dat kan alleen dankzij de energie van onze mensen. Mensen die niet weglopen van de grootste uitdaging van deze tijd, maar de schouders eronder zetten. De vernieuwing en versnelling die nodig zijn om de de energietransitie te realiseren, vragen om ander gedrag en leiderschap. Daarom hebben we drie kernwaarden geformuleerd, waar we grote stappen moeten zetten om succesvol te zijn: Duidelijk, Inclusief en lerend. 

  1. Duidelijk

    Uitspreken én doen. Zo creëren we focus en eigenaarschap.

  2. Inclusief

    Door de kracht van het verschil versterken we elkaar in probleemoplossend vermogen. Lees hier meer over onze aanpak in diversiteit en inclusie.

  3. Lerend

    Iedere dag groeien we en maken we steeds betere resultaten mogelijk.

Onze gedragswijzer

Samenwerken aan het realiseren van ambities van Enexis Groep: dat kan alleen als we duidelijke afspraken maken met elkaar, zodat je weet wat er van je verwacht wordt én wat jij van anderen mag verwachten. Dit document laat zien wat onze normen en waarden zijn. Hoe we met elkaar samenwerken en wat hierin gewenst en ongewenst gedrag is. Met concrete voorbeelden laten we zien wat wel en niet mag.