Collega's praten met elkaar

Hidde en Carolien

IEDER OP HUN EIGEN MANIER EXPERT CONTINU VERBETEREN BIJ ENEXIS

Hidde en Carolien zijn allebei Expert Continu Verbeteren bij Enexis. Een functie die ze allebei anders invullen. Dat heeft twee belangrijke voordelen: ze kunnen doen waar ze goed in zijn en ze hebben allebei ontzettend veel plezier in hun werk. Bovendien leveren ze een belangrijke bijdrage aan de energietransitie.

“Als Experts Continu Verbeteren begeleiden we allerlei verbetertrajecten binnen Enexis”, legt Carolien uit. “Hidde werkt in het zuiden en ik in het noorden. Daarnaast vul ik de functie anders in. Hidde heeft een expertrol op één vestiging terwijl ik meerdere Enexis-vestigingen ondersteuning biedt bij verschillende vraagstukken.” Die invulling sluit volgens Carolien mooi aan bij de kennisgebieden van Hidde en haarzelf. “Hidde is goed in de strategie-executie en ik in het faciliteren en begeleiden van verbetertrajecten, zogenaamde Kai-Zens.”

 

Hidde en Carolien lachen

Mensen meekrijgen is een belangrijk onderdeel van mijn werk

Hidde - Expert Continu Verbeteren

Creëren van consensus

“Als Experts Continu Verbeteren maak ik deel uit van het team Operational Excellence”, gaat Hidde verder. “Dit team ondersteunt de Enexis-vestiging in Eindhoven op drie gebieden: veiligheid, gedrag & leiderschap en continu verbeteren. Ik ben verantwoordelijk voor de operationele sturing gericht op het daadwerkelijk doorvoeren van duurzame verbeteringen. Enerzijds doe ik dit door training & coaching, anderzijds door het creëren van consensus. Mensen meekrijgen is een belangrijk onderdeel van mijn werk. Met het team van Eindhoven focus ik me op: waar willen jullie naartoe en wat hebben jullie nodig om daar te komen.”

Jezelf zijn

Carolien studeerde arbeids- en organisatiepsychologie. Ze deed ervaring op met operationeel sturen en continu verbeteren bij Essent. “Ik wist toen meteen, hier wil ik in verder. Zo kwam ik tweeënhalf jaar geleden bij Enexis terecht als Expert Continu Verbeteren. Ongeveer tegelijk met Hidde. Ik ervaar Enexis als een ontzettend fijne werkgever die je de ruimte geeft om jezelf verder te ontwikkelen. Bovendien zorgt Enexis goed voor haar mensen. Je kunt bijvoorbeeld opleidingen volgen als je weer een stap verder wilt komen en je hebt goede arbeidsvoorwaarden.”

 

Carolien

Dat ik bij Enexis in de frontlinie van de energietransitie sta maakt het werk voor mij interessant

Carolien - Expert Continu Verbeteren

In de frontlinie

Hidde studeerde bestuurskunde en was voor hij bij Enexis kwam consultant bij een bedrijf gespecialiseerd in Lean Six Sigma training, coaching en implementatie. “Ik reisde in die tijd veel. Toen ik kinderen kreeg werd dat minder praktisch. Daarnaast wilde ik graag meer van de duurzame resultaten van mijn eigen werk zien. Liefst werkend bij een semi-overheidsorganisatie die een directe bijdrage levert aan het welzijn van mensen. Dat ik bij Enexis in de frontlinie van de energietransitie sta maakt het werk voor mij interessant, leuk en tegelijkertijd pittig. We staan momenteel namelijk voor de nodige uitdagingen.”

Slimmer werken

De grootste uitdaging is voor Hidde en Carolien gelijk. Hidde: “Er is meer werk dan capaciteit. We moeten de enorme vraag die ontstaat door de energietransitie het hoofd zien te bieden. Enerzijds door vruchtbare kanalen te vinden voor het werven van personeel. Anderzijds door slimmer te  werken, waardoor we het werk dat er ligt sneller en beter kunnen doen.” Carolien komt direct met een sprekend voorbeeld: “Stel, iemand wil zonnepanelen en heeft daarvoor een zwaardere aansluiting nodig. Om dat te realiseren moeten we bij Enexis een heel proces doorlopen. Met de huidige vraag is dat veel te tijdrovend. Door operationeel sturen én continu verbeteren kijken we daarom welke stappen we kunnen elimineren en hoe we het proces transparanter en inzichtelijker kunnen maken. Daar hebben niet alleen onze collega’s baat bij, ook de aannemers waar we mee samenwerken en natuurlijk onze klanten.” 

Samenwerking stimuleren

Voor de toekomst is het volgens Hidde ook belangrijk dat samenwerken gestimuleerd wordt. “Niet alleen binnen Enexis. Ook met allerlei externe stakeholders die bij een project betrokken zijn, zoals gemeenten, bewoners en aannemers. En het liefst zo dat een aanpak op den duur opschaalbaar is naar andere Enexis-vestigingen.” Hij legt uit: “Elke gemeente wil momenteel doelen realiseren op het gebied van economische voorspoed, wonen en mobiliteit. Daarvoor willen ze woonwijken en industriegebieden op een bepaalde manier inrichten. Als die plannen niet in lijn lopen met onze netcapaciteit dan komt er een kink in de kabel. Om dat te voorkomen is het belangrijk dat we op tijd met elkaar om de tafel gaan.”

 

Carolien zit op stoel

Het is zo gaaf als mensen het licht zien

Carolien - Expert Continu Verbeteren

Oplossingen voor knelpunten

Over het antwoord op de vraag wat hun werk als Expert Continu Verbeteren nu zo leuk maakt hoeft Carolien niet lang na te denken. Bij Enexis is zoveel kennis en kunde op de werkvloer aanwezig. Die kracht willen we optimaal benutten om samen onze processen te verbeteren. Ik hou ervan om collega's nieuwe manieren aan te reiken om oplossingen voor knelpunten te vinden. Gewoon door ze te voorzien van waardevolle inzichten en tools en door ze concreet te helpen bij het doorvoeren van verbeteringen. Het is zo gaaf als mensen het licht zien en vervolgens zelfstandig hun processen kunnen verbeteren. Ze komen dan namelijk met oplossingen die het management nooit had kunnen bedenken. Ik geloof echt in de kracht van continu verbeteren.

 

Hidde

Dat exploreren, daar hou ik van

Hidde - Expert Continu Verbeteren

Exploreren

Wat Hidde vooral waardeert aan zijn baan bij Enexis is dat hij voortaan betrokken is bij het hele proces. “Als consultant gaf ik de training en vervolgens verdween ik uit beeld. Nu ondersteun ik ook de implementatie van verbeterinitiatieven. Mijn werk gaat heel erg over het begrijpen van de huidige situatie en waarom die nog niet zoals gewenst is. Daarnaast is het vaak een kwestie van het vinden van nieuwe wegen. Dat exploreren daar hou ik van, omdat je dan werkt aan concepten die voorwaarts gericht zijn.”

Lerende voorwaarts

De komende jaren blijft het opzoeken van de samenwerking belangrijk volgens Hidde en Carolien. “Vooral over vestigingen en teams heen binnen hetzelfde proces”, zegt Carolien. “Er zijn nog zoveel werkprocessen die over verschillende schijven heen lopen die niet structureel met elkaar in contact zijn. Als we meters willen maken is daar nog veel winst te behalen.” Hidde richt zijn blik meer naar buiten. “Het is mooi als Enexis straks een spilfunctie vervult in haar werkgebied, als een organisatie die betrokken is bij de maatschappelijke en innovatieve ontwikkeling. Dwars door structuren en over lagen heen. Daar lever ik graag een bijdrage aan. Waar ik in ieder geval energie van krijg is dat ik zie dat we lerende voorwaarts gaan.

Word jij de nieuwe collega van Hidde en Carolien?

We zoeken een lean consultant in het team continu verbeteren. Bekijk hier de vacature. Heb je nu al een vraag over de vacature van lean consultant? Bel/app/mail gerust even met recruiter Ilona de Vroom.

Neem contact op met